İmar Durumu Öğrenmek İçin Belediyeye Verilecek Dilekçe Örneği

E-Belediye sistemine geçmemiş belediyelerden İmar Durumu Öğrenmek için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne Dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Bu dilekçe ile birlikte gerekli ekler ise  Tapu (aslı), çap belgesi ve vekalet ile işlem yapıyorsanız vekaletname, miras durumu varsa ve varis iseniz Veraset ilamı veya arsa kendinizin ise kimliğiniz ile başvuruyu yapabilirsiniz. .

İmar raporu ile arsanızı ne şekilde değerlendirebileceğinizi öğrenmiş olacaksınız.

İmar Durumu / Planı Talep için Dilekçe Örneği

……… BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE
…………/İSTANBUL

…………… ilçesi …………… Mahallesi ………… pafta ……… ada ……… parsel sayılı yerin imar durumunun düzenlenerek tarafıma verilmesini bilgilerinize arz ederim.

EKLER:
– Tapu (aslı)
– Çap (aslı)
– Vekaletname

İsim – Tarih – İmza
…………………………

ADRES: …………………………………………..

 

Görüşünü Bildir

Yorum Yapmak İçin Tıkla